Trollstua

.Sommerbutikk til leie i fantastiske omgivelser.
Kontakt Knut Granli, tlf 97027900, for mere informasjon