Festivaler

Troll og trefestival
Velkommen til årets festival med utstillere av troll og treprodukter, og snurrepiperier.

Utstillere:
NB! Vi ønsker også lag/organisasjoner velkomne til å informere om sine aktiviteter

Program kommer!